Katsuyo Aoki (3)

Katsuyo Aoki (3)

Related post: Porcelain skull sculptures by Katsuyo Aoki